Kurzy potápania

Chceš zažiť niečo výnimočné?Tak si na správnom mieste. Naše kurzy potápania si možeš spraviť cez dve renomované medzinárodne uznávané potápačske organizácie - PADI, alebo - TDI/SDI.
Škola potápania ponúka výučbu a certifikáciu pre potápačov od rôznych organizácií, vrátane SDI/TDI a PADI. Tieto organizácie sú medzinárodne uznávané a poskytujú rôzne stupne certifikácie pre potápanie.

SDI (Scuba Diving International) a TDI (Technical Diving International) sú organizácie zamerané na potápanie s dôrazom na technické potápanie a pokročilé techniky. SDI poskytuje certifikácie pre potápanie na rôznych úrovniach, od začiatočníkov po pokročilých potápačov, zatiaľ čo TDI je viac zameraná na technické potápanie, vrátane nitroxu, trimixu, vraku a potápania s uzavretým okruhom dýchania (rebreather).

PADI (Professional Association of Diving Instructors) je ďalšia popredná organizácia pre potápanie, ktorá poskytuje výučbu a certifikáciu pre potápanie v rôznych oblastiach, od rekreačného potápania po pokročilé kurzy a odborné špecializácie. PADI je známa svojím systémom Open Water Diver, ktorý je široko akceptovaný ako vstupný kurz pre potápačov.

Škola potápania, ktorá ponúka výučbu pod SDI/TDI a PADI, bude mať školených inštruktorov, ktorí sú certifikovaní týmito organizáciami a majú schopnosti vyučovať študentov podľa ich štandardov a postupov. Kurzy sa zvyčajne zameriavajú na teoretické vedomosti o potápaní, bezpečnostné postupy, techniky potápania a praktické cvičenia vo vode.

Ak sa zaujímate o potápanie a chcete sa naučiť alebo zlepšiť svoje zručnosti, odporúčam kontaktovať miestnu školu potápania, ktorá ponúka výučbu podľa SDI/TDI alebo PADI. Tam vám poskytnú podrobné informácie o dostupných kurzoch a možnostiach získania certifikácie podľa vášho záujmu.

Organizácia PADI (Professional Association of Diving Instructors) je jednou z najpopulárnejších a najväčších potápačských organizácií na svete. Ponúka širokú škálu kurzov pre začiatočníkov aj skúsených potápačov. Kurzy od PADI sú dôkladne štrukturované a zameriavajú sa na bezpečnosť, techniky potápania a ochranu životného prostredia. Kurzy PADI sú rozdelené do rôznych úrovní, od základných kurzov Open Water Diver až po pokročilé technické kurzy a inštruktorské certifikácie.

TDI/SDI (Technical Diving International / Scuba Diving International) je potápačská organizácia so silným zameraním na technické potápanie. Ich kurzy sa zameriavajú na rozšírenie znalostí a zručností potápačov, aby mohli využívať pokročilé potápačské techniky a vykonávať potápanie v náročnejších podmienkach. TDI/SDI poskytuje kurzy pre rôzne technické aspekty potápania, ako je potápanie v jaskyniach, potápanie s bočnými montážami, používanie pohonných jednotiek (DPV), používanie zmesí (trimix, nitrox) a mnoho ďalších.

Ponor na skúšku s inštruktorom – SDI Scuba Discovery

Chceš vyskúšať niečo nové? Chceš zažiť pocit bez tiaže a objavovať svet pod hladinou vody? Fascinuje ťa preskúmavať podvodný svet, ale nie si istý či zvládneš kurz prístrojového potápania. Máme tu pre teba príležitosť vyskúšať si potápanie s prístrojom v sprievode skúseného inštruktora, ktorý ťa počas tohto zážitkového programu zábavnou formou prevedie základnými bezpečnostnými postupmi pre príjemné potápanie, naučí ťa základné signáli pre komunikáciu pod vodou, zručnosti pod vodou ako je vyrovnávanie uší, základnú kontrolu vztlaku a ďalšie. Dostaneš tiež úvod do základného potápačského vybavenia, po ktorom nasleduje samotná podvodná prehliadka, kde budeš mať možnosť sledovať podvodný život, najmä našich kaprov, ktorých budeš mať možnosť kŕmiť z ruky.

Cena: 70€

V cene je zahrnuté:

 • služby inštruktora
 • vstupné na lokalitu
 • diplom o absolvovaní kurzu
 • kompletný potápačský výstroj


Základný kurz potápania - SDI Open Water Diver (OWD) a SDI Junior Open Water Diver (JOWD)

Uvažujete o objavení 70% našej planéty zahalenej vodou, kde je ukrytý svet ticha, pozoruhodných tvorov, tajomných vrakov lodí a koralových útesov? V takom prípade ste na správnom mieste!  Potápačské centrum a jeho tím profesionálov sú tu, aby Vám pomohli s vašimi prvými "kopmi do plutiev" a naučili vás, ako sa bezpečne a pohodlne pohybovať vo vodnom prostredí. Zúčastni sa kurzu Open Water Diver, ktorý zastrešuje najpopulárnejšie a najrozšírenejšie tréningové združenie na svete TDI/SDI.

Na suchej zemi zostavíte potápačské zariadenie, nasadíte ho a budete mať pocit, že ste ťažkí a nemotorní. Vo vode to bude niečo úplne iné. S potápačským prístrojom sa budete cítiť úžasne. Prvé nádychy pod vodou sú nezabudnuteľné. Otvárajú dvere do iného sveta. To, čo v ňom cítite a vidíte, bude jedinečné. Neexistujú žiadne také potápačské zážitky!

Potápačský kurz OWD v našom potápačskej škole  trvá 3 dni (piatok-sobota-nedeľa) po úspešnom zvládnutí online vzdelávania a testovania z teórie potápania. Online vzdelávanie prebieha štúdiom odborne pripravenej príručky v podobe modernej e-learningovej platformy. V teoretickom vzdelávaní sa dozvieš o vodnom prostredí, o fyzike a fyziológie, o potápačskom výstroji, o plánovaní ponorov a o praktickom výcviku. Potápačský kurz sa organizuje v malých skupinách 3 - 6 potápačov. V prípade záujmu o individuálny potápačský kurz (1 - 2 potápači), informujte sa v našom potápačskej škole o podmienkach kurzu.

Priebeh kurzu :

 • piatok - privítanie, administrácia kurzu, príprava výstroja, potápanie v kontrolovaných podmienkach (4 - 6 hodín v bazéne alebo na otvorenej vode s bazénovými podmienkami), kde pod priamym dohľadom inštruktora sa naučíte a precvičíte si potápačské zručnosti, o ktorých ste sa dozvedeli v teoretickom vzdelávaní
 • sobota, nedeľa (celý deň) - budú prebiehať ponory na otvorenej vode (4 - 6 ponorov , denne max. 3 ponory), kde si Vy a váš inštruktor na miestach vhodných pre začínajúcich potápačov precvičíte, využijete a predvediete zručnosti, ktoré ste sa naučili v bazéne popr. kontrolovanom vodnom prostredí. Čas medzi ponormi bude využívaný na vyhodnocovanie predchádzajúceho ponoru, plán na ďalší ponor, opakovanie teórie, oddych, občerstvenie. Ponory na otvorenej vode budú prebiehať v hĺbkach od 6 metrov do maximálnych 18 metrov.

poznámka : v prípade, že študent nezvládne uspokojivo, bezpečne a efektívne predviesť všetky požiadavky na zručnosti pri výcviku na otvorenej vode, je možné po individuálnej dohode s inštruktorom vykonať ešte 2 doplňujúce ponory na otvorenej vode za príplatok

Podmienky účasti kurzu OWD

 • minimálny vek 15 rokov; 15 – 17 rokov s písomným súhlasom rodičov
 • preukázať primerané schopnosti plávania (plávanie na vzdialenosť 200 metrov, bez prestávky, akýmkoľvek spôsobov alebo 300 metrov v plutvách, s maskou a dýchacou trubicou, bez prestávky)
 • vyhlásenie o zdravotnom stave

Podmienky účasti kurzu Junior OWD

 • minimálny vek 10 rokov do 14 rokov, len v sprievode svojho rodiča
 • preukázať primerané schopnosti plávania (plávanie na vzdialenosť 200 metrov, bez prestávky, akýmkoľvek spôsobov alebo 300 metrov v plutvách, s maskou a dýchacou trubicou, bez prestávky)
 • študenti vo veku od 10 do 14 rokov môžu získať certifikáciu SDI Junior Open Water Diver, ak sú splnené nasledujúce podmienky: mladší študenti môžu trénovať a potápať sa pod priamym dohľadom rodiča, zákonného zástupcu alebo profesionála v oblasti aktívneho potápania (Inštruktor, Divemaster)
 • keď SDI Junior Open Water Diver dosiahne vek 15 rokov, môže prejsť na certifikáciu SDI Open Water Diver
 • vyhlásenie o zdravotnom stave

Minimálne požiadavky na úspešné ukončenie kurzu SDI Open Water Diver a SDI Junior Open Water Diver:

 • Preukáže zrelý a zdravý úsudok o plánovaní a realizácii potápania
 • Uspokojivo absolvujte SDI Open Water Scuba Diver Knowledge Quest a SDI Junior Open Water Scuba Diver Knowledge Quest alebo ekvivalentnú online vzdelávaciu skúšku SDI so skóre 80%, po ktorej nasleduje 100% náprava inštruktorom.
 • Dokončite všetky požiadavky na otvorenú vodu bezpečne a efektívne

Po úspešnom absolvovaní kurzu SDI OWD a SDI Junior OWD môžu absolventi:

 • Vykonávať ponory na otvorenej vode s potápačským partnerom (využívanie BUDDY systému potápania) v podmienkach podobných ich výcviku a do maximálnej hĺbky 18 metrov
 • po úspešnom absolvovaní tohto kurzu môžu absolventi vykonávať ponory v podmienkach podobných ich výcviku a zapísať sa do programu Advanced Adventure Diver a Junior Advanced Adventure Diver spolu s ďalšími individuálnymi špecializáciami SDI vhodnými pre ich vek

Cena: 450€

V cene kurzu je zahrnutý :

 • služby SDI, PADI  inštruktora
 • učebné materiály, pomôcky
 • kompletné potápačské vybavenie vrátane plnenia fliaš vzduchom na celú dobu kurzu
 • výcvikový potápačský denník
 • plastová certifikačná kartička s celoživotnou licenciou na potápanie platnou po celom svete

V cene kurzu nie je zahrnuté

 • tlačená verzia učebnice - je možné zakúpiť si v našom potápačskom centre
 • e-learning kód na online vzdelávanie teórie
 • SDI potápačský denník
 • doprava
 • vstupy na potápanie v bazéne a na otvorenej vode

V prípade záujmu o VIP (individuálny) potápačský kurz, t.j. jeden študent, ktorému sa bude plne venovať jeden inštruktor, je pre bližšie informácie, podmienkach kurzu a ceny potrebné kontaktovať Potápačskú školu .


Kurz pokročilého potápania - SDI Advanced Adveture Diver (AOWD) a SDI Junior Advanced Adventure Diver (Junior AOWD)

Kurz "ADVANCED DIVER" je ďalším kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom v systéme SDI. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti o nové poznatky a nadobudnúť ďalšie potápačské zručnosti.

Tento kurz vám poskytne prehľad o piatich rôznych špecializácií SDI. Dve z požadovaných špecializácií sú špeciality Deep Diver a Navigation Diver, ktoré sú základom ďalšieho vzdelávania potápačov. Cieľom tohto kurzu je predstaviť každú z piatich vybraných špecialít, no nie úplné absolvovanie vybranej špeciality. Ale každý potápač sa v prípade záujmu môže uchádzať o absolvovanie úplného špeciálneho kurzu a získanie osvedčenia o tejto špecialite.

Kurz pripraví absolventov na potápanie v stredných hĺbkach s počítačom, oboznámia sa s kompasovou navigáciou a potápaním za zníženej viditeľnosti. Súčasťou programu je aj lekcia precízneho vyvažovania, správnej techniky plávania či práca s navijakom a bójami.

V teoretických a praktických lekciách si účastníci výcviku osvoja nové potápačské zručnosti a oboznámia sa s aktuálnymi novinkami z oblasti potápačskej techniky. K dominantným témam patrí aj problematika dekompresie, viacúrovňových a opakovaných ponorov.

Predpoklady kurzu:

Minimálny vek 18 rokov, 10 rokov so súhlasom rodičov

SDI potápač na otvorenej vode alebo ekvivalent, SDI Junior Open Water Scuba Diver alebo ekvivalent*

*Poznámka: Juniorskí potápači (10-15 rokov) môžu brať iba špeciality schválené pre ich vek

Limity pre Junior OWD :

Deep Diver: maximálna hĺbka pre potápačov 10-15 je 21 metrov / 70 stôpDry Suit Diver: minimálny vek 12Wreck Diver: Obmedzený prienik, minimálny vek 15 rokov

Minimálne požiadavky SDI Advanced Adventure Diver:

 • Uspokojivo dokončite príslušné SDI Advanced Adventure Diver Knowledge Quests s úspešným skóre 80%, po ktorom nasleduje 100% náprava inštruktorom
 • Dokončite všetky požiadavky na kurz efektívne
 • Preukážte zrelý a zdravý úsudok o plánovaní a realizácii potápania

Cena: 299E

V cene kurzu je zahrnutý :

 • služby SDI inštruktora
 • učebné materiály, pomôcky
 • plastová certifikačná kartička s celoživotnou licenciou na potápanie platnou po celom svete

V cene kurzu nie je zahrnuté

 • tlačená verzia učebnice - je možné zakúpiť si v našom potápačskom centre
 • e-learning kód na online vzdelávanie teórie
 • doprava 
 • vstupy na potápanie v bazéne a na otvorenej vode


SDI Rescue Diver

Kurz záchranného potápača SDI je navrhnutý tak, aby rozvíjal vedomosti a potrebné zručnosti na efektívne vykonávanie záchrany potápačov a pomáhal a poskytoval potrebnú prvú pomoc v prípade núdze. Naučíte sa zručnosti, ako napríklad ako vykonávať seba zachraňovanie, záchranu kamarátov, rozpoznať a upokojiť potenciálnych potápačov, poskytnúť náležitú prvú pomoc potápačom, ktorí utrpeli zranenia súvisiace s potápaním, vykonávať efektívne vzory pátrania a riadiť miesta nehody. Po kurze záchrany potápačov SDI sa môžete zapísať do programu SDI Master Scuba Diver Development Program alebo začať v profesionálnych radoch a prihlásiť sa na kurz SDI Divemaster.

Ťažiskom praktickej časti je okrem zvládnutia nových potápačských zručností nácvik riešenia krízových situácií a záchrana potápača potápačom v reálnom prostredí. Záchranári absolvujú praktickú prípravu na otvorenej vode v rozličných podmienkach a s rozdielnými partnermi na rozdielnych potápačských lokalitách.

Predpoklady kurzu

 • Minimálny vek 18, 10 rokov so súhlasom rodičov
 • Platná certifikácia CPR, prvej pomoci detí a dospelých a poskytovateľa kyslíka pri potápačských nehodách alebo ekvivalentu*
 • Certifikácia SDI Advanced Adventure Diver, certifikácia SDI Junior Advanced Adventure alebo ekvivalent a 15 zaznamenaných ponoroch na voľnej vode
 • Potápači mladší ako 15 rokov môžu získať certifikáciu Junior Rescue Diver. Mladší študenti majú trénovať a potápať sa pod priamym dohľadom rodiča, opatrovníka alebo aktívneho potápačského profesionála
 • Vlastná výstroj na požadovanej úrovni

* Poznámka: Kurzy CPR, prvej pomoci a poskytovateľa kyslíka, môžu byť kombinované s kurzom SDI Rescue Diver kvalifikovanými inštruktormi

Cena: 390E

V cene kurzu je zahrnutý :

 • služby SDI inštruktora
 • plnenie potápačských fliaš
 • učebné materiály, pomôcky
 • registrácia, plastová certifikačná kartička s celoživotnou licenciou na potápanie platnou po celom svete

V cene nie je zahrnuté:

 • tlačená verzia učebnice - je možné zakúpiť si v našom potápačskom centre
 • e-learning kód na online vzdelávanie teórie
 • doprava
 • vstupy na otvorenej vode

Minimálne požiadavky SDI Rescue Diver:

 • Uspokojivo dokončite príslušné SDI Rescue Diver Knowledge Quests s úspešným skóre 80%, po ktorom nasleduje 100% náprava inštruktorom
 • Dokončite všetky požiadavky na kurz efektívne
 • Preukážte zrelý a zdravý úsudok o plánovaní a realizácii potápania


SDI Divemaster

Kurz Divemaster je základným stupňom profesionálnej kvalifikácie v systéme SDI. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí chcú pokračovať v profesionálnej línii týchto agentúr. Úspešní absolventi kurzu sa stávajú príslušníkmi týchto organizácií so všetkými výhodami riadneho členstva. Môžu si objednávať potápačský výukový a podporný materiál, ktorý je určený učiteľom a lektorom potápania. Počas kurzu sa naučíte pracovať s potápačmi, viesť certifikovaných potápačov a pôsobiť ako sprievodca potápaním, ktorý potápačom ukazuje podvodné potápačské lokality a morský život, ktorý tieto potápačské lokality obýva. Zvýšite svoje vedomosti o fyzike a fyziológii, ako aj zvýšite svoje znalosti so svojimi schopnosťami potápania a šnorchlovania. Prax je zameraná na vyučovanie potápania v bazénových podmienkach, ako aj na otvorenej vode. Akcent je pri tom kladený najmä na dodržiavanie zásad bezpečného potápania a účinnej asistencie inštruktorom. Po vzájomnej úspešnej spolupráci môžu byť absolventi kurzu doporučení na ďalší postup v rámci inštruktorských kvalifikácií a požiadať o účasť na inštruktorských kurzoch.

Predpoklady kurzu:

 • Minimálny vek 18 rokov
 • Certifikovaný SDI Advanced Adventure Diver alebo ekvivalent; Pokročilá certifikácia musí zahŕňať overiteľné skúsenosti v špecialitách z hlbokého, navigačného, nočného (obmedzenej viditeľnosti) ponoru
 • Certifikovaný SDI Rescue Diver alebo ekvivalent
 • Platný kurz CPR, prvej pomoci a poskytovateľovi kyslíka *
 • Potvrdenie najmenej 60 registrovaných ponorov na otvorenej vode
 • Výstroj na požadovanej úrovni
 • Potvrdenie o zdravotnom stave od lekára

* Poznámka: Kurzy CPR, prvej pomoci a poskytovateľa kyslíka môžu kvalifikovaní inštruktori kombinovať s programom IDC

Niektoré z požadovaných zručností, ktoré budete musieť preukázať, zahŕňajú:

 • 800 metrové plávanie s maskou, šnorchlom a plutvami za menej ako 17 minút
 • 400 metrov plávanie, akýkoľvek plavecký štýl, bez použitia plaveckých pomôcok, za menej ako 10 minút; plavecké okuliare povolené

Minimálne požiadavky na SDI Divemaster Diver:

 • Uspokojivo absolvujte písomnú skúšku SDI Divemaster alebo online verziu s minimálnym skóre 80 percent a 100-percentnou nápravou s inštruktorom
 • Preukážte aktívnemu inštruktorovi SDI schopnosť riešiť problémy s potápačmi vo vode a mimo vody
 • Preukážte zrelý a zdravý úsudok o plánovaní a realizácii potápania

Cena : 699E

V cene je zahrnuté:

 • plnenie fliaš vzduchom
 • vykonanie výcviku inštruktorom
 • učebný materiál
 • registrácia, preukaz
 • počet hodín odbornej prípravy je minimálne 40; minimálne 30 hodín pod priamym dohľadom inštruktora SDI

V cene nie je zahrnuté:

 • tlačená verzia učebnice - je možné zakúpiť si v našom potápačskom centre
 • e-learning kód na online vzdelávanie teórie
 • doprava


SDI Computer Nitrox

Kurz SDI Computer Nitrox je navrhnutý tak, aby naučil potápačov na voľnej vode, ako používať nitroxové zmesi až do 40 percent pomocou nitroxového programovateľného

potápačského počítača. Tento kurz sa absolvuje na akademickej úrovni, bez nutnosti vykonania ponoru na otvorenej vode.

Podmienky účasti

 • Minimálny vek 10 rokov, 10-17 rokov s písomným súhlasom rodičov
 • Certifikát SDI Open Water Scuba Diver, SDI Junior Open Water Scuba Diver alebo ekvivalent, alebo aktuálny zápis do jedného z týchto kurzov
 • Vyhlásenie o zdravotnom stave

Minimálne požiadavkyna SDI Computer Nitrox

1. Študenti musia dosiahnuť minimálne skóre 80 % na Knowledge Quest alebo online záverečnej skúške so 100 % nápravou.

2. Analyzujte aspoň 2 nitroxové fľaše a označte fľaše v súlade s miestnymi postupmi alebo predpismi

3. Zaznamenajte aspoň 1 analýzu nitroxovej fľaše, ktorá obsahuje: MOD a obsah kyslíka

4. Naprogramujte nitroxový počítač na zmes medzi 22-40 percentami kyslíka

Cena: 150E

V cene je zahrnuté:

 • služby SDI inštruktora
 • plnenie potápačských fliaš NITROXom
 • učebné materiály, pomôcky
 • registrácia, plastová certifikačná kartička s celoživotnou licenciou na potápanie platnou po celom svete

V cene nie je zahrnuté:

 • tlačená verzia učebnice - je možné zakúpiť si v našom potápačskom centre
 • e-learning kód na online vzdelávanie teórie
 • doprava


SDI Deep Diver

Kurz SDI Deep Diver je nevyhnutnosťou pre každého potápača, ktorý chce preskúmať trochu viac, ísť trochu hlbšie a naučiť sa riziká a výhody spojené s hlbokým potápaním. Veľa zaujímavých pamiatok leží tesne za hranicami výcviku potápačov na otvorenej vode. Účelom tohto kurzu je poskytnúť potrebný výcvik na plánovanie a vykonávanie ponorov, ktoré sú mimo hĺbkového rozsahu, ktorý sa vyskytuje počas kurzu potápača SDI na otvorenej vode, konkrétne nad 18 metrov a do maximálnej hĺbky nie väčšej ako 40 metrov. Na konci kurzu sa zvýšia vaše vedomosti, povedomie a úroveň pohodlia s hlbokými potápačskými aktivitami.

*Potápači vo veku od 10-14 rokov nesmú prekročiť hĺbku 21 metrov!

Podmienky účasti na kurze:

 • Minimálny vek 18 rokov, 10-17 rokov s písomným súhlasom rodičov
 • Certifikát SDI Open Water Scuba Diver, SDI Junior Open Water Scuba Diver alebo ekvivalent
 • Vyhlásenie o zdravotnom stave

Minimálne požiadavky SDI Deep Diver:

 • Uspokojivo dokončite SDI Deep Diver Knowledge Quests s úspešným skóre 80%, po ktorom nasleduje 100% náprava inštruktorom
 • Efektívne dokončite všetky požiadavky na otvorenú vodu
 • Preukážte zrelý a zdravý úsudok o plánovaní a realizácii potápania

Cena: 160E

V cene je zahrnuté:

 • služby SDI inštruktora
 • plnenie potápačských fliaš
 • učebné materiály, pomôcky
 • registrácia, plastová certifikačná kartička s celoživotnou licenciou na potápanie platnou po celom svete

V cene nie je zahrnuté:

 • tlačená verzia učebnice - je možné zakúpiť si v našom potápačskom centre
 • e-learning kód na online vzdelávanie teórie
 • doprava
 • vstup

.

SDI Diver Propulsion Vehicle Diver (DPV)

SDI Diver Diver Propulsion Vehicle Diver kurz je navrhnutý tak, aby vyškolil potápačov v používaní potápačského podvodného skútra a oboznámil ich so zručnosťami, vedomosťami, plánovaním, organizáciou, postupmi, technikami, problémami a nebezpečenstvami používania DPV.

Podmienky účasti na kurze:

 • Minimálny vek 18 rokov, 15 rokov s písomným súhlasom rodičov
 • Certifikát SDI Open Water Scuba Diver alebo ekvivalent
 • Vyhlásenie o zdravotnom stave

Certifikácia SDI Diver Propulsion Vehicle Diver sa tiež počíta do jedného špeciálneho hodnotenia, aby sa dosiahol program SDI Advanced Diver Development Program.

Cena: 160E

V cene je zahrnuté:

 • služby SDI inštruktora
 • plnenie potápačských fliaš
 • učebné materiály, pomôcky
 • registrácia, plastová certifikačná kartička s celoživotnou licenciou na potápanie platnou po celom svete

V cene nie je zahrnuté:

  • vstup

SDI Dry Suit Diver

SDI Dry Suit Diver kurz vám otvorí úplne nový svet potápania. Mnohé z potápačských prostredí po celom svete sú lepšie skúsené v suchom obleku. Prečo? Tieto oblasti majú množstvo morského života, ktorý čaká na to, aby ich bolo možné vidieť a odfotografovať – len sú náhodou trochu chladnejšie! Suché obleky sa používajú aj v tropickej vode počas chladnejších mesiacov. Tento kurz umožňuje študentovi rozvíjať vedomosti a zručnosti na správne používanie suchého obleku. Bude diskutovať o typoch suchých oblekov, príslušenstva, údržbe a o tom, ako vykonať základné opravy. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa chcú potápať aj v chladnejších mesiacoch. Jeho cieľom je poskytnúť absolventom komplexnú informáciu o problematike potápania v suchom obleku, v štandardných aj v sťažených podmienkach.

Podmienky účasti na kurze:

 • Minimálny vek 18 rokov, 12 rokov s písomným súhlasom rodičov
 • Certifikát SDI Open Water Scuba Diver, Junior SDI Open Water Scuba Diver alebo ekvivalent
 • Vyhlásenie o zdravotnom stave
 • Vlastná výstroj na požadovanej úrovne

Certifikácia SDI Diver Propulsion Vehicle Diver sa tiež počíta do jedného špeciálneho hodnotenia, aby sa dosiahol program SDI Advanced Diver Development Program.

Cena: 160E

V cene je zahrnuté:

 • služby SDI inštruktora
 • plnenie potápačských fliaš
 • učebné materiály, pomôcky
 • registrácia, plastová certifikačná kartička s celoživotnou licenciou na potápanie platnou po celom svete

V cene nie je zahrnuté:

 • tlačená verzia učebnice - je možné zakúpiť si v našom potápačskom centre
 • e-learning kód na online vzdelávanie teórie
 • doprava
 • vstup

.

SDI Ice Diver

Kurz Ice Diving je špeciálnym kurzom v rámci SDI. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa s potápaním nechcú rozlúčiť ani v chladnejších mesiacoch, chcú si zvýšiť svoju kvalifikáciu a najmä potápať bezpečne v chladnej vode a pod ľadom s minimalizovaním rizík, ktoré tieto extrémne podmienky prinášajú. Pod "chladnou vodou" rozumieme v rekreačnom potápaní teplotu nižšiu ako 8 stupňov Celzia, ktorá sa v našich podmienkach obyčajne spája s čistou vodou a tým aj mimoriadnou viditeľnosťou. Okrem rozšírenia vedomostí z potápačskej teórie sa účastníci kurzu oboznámia s požadovanými nárokmi na výstroj a technické vybavenie takejto formy potápania. Ústrednou témou prednášok je najmä potreba kvalitného plánu ponoru, dôsledná príprava materiálu a techniky, ako aj celý rad ďalších preventívnych opatrení.

Podmienky účasti na kurze:

 • Minimálny vek 18 rokov, 12 rokov s písomným súhlasom rodičov
 • Certifikát SDI Open Water Scuba Diver alebo ekvivalent
 • Minimálne 50 registrovaných ponorov
 • Vyhlásenie o zdravotnom stave
 • Vlastná výstroj na požadovanej úrovne

Certifikácia SDI Diver Propulsion Vehicle Diver sa tiež počíta do jedného špeciálneho hodnotenia, aby sa dosiahol program SDI Advanced Diver Development Program.

Cena: 295E

V cene je zahrnuté:

 • služby SDI inštruktora
 • plnenie potápačských fliaš
 • učebné materiály, pomôcky
 • registrácia, plastová certifikačná kartička s celoživotnou licenciou na potápanie platnou po celom svete

V cene nie je zahrnuté:

 • tlačená verzia učebnice - je možné zakúpiť si v našom potápačskom centre
 • doprava
 • vstup

SDI Night/Limited Visibility Diver

Veľa potápačov zisťuje, že nočné potápanie je ich obľúbeným typom potápania. Ako pri všetkých špeciálnych potápačských aplikáciách, postupy sú odlišné od postupov spojených s potápaním na voľnej vode. Účelom tohto kurzu je oboznámiť potápača na voľnej vode s postupmi, technikami a potenciálnymi rizikami spojenými s potápaním v noci alebo za obmedzenej viditeľnosti. Po oboznámení sa s používaním potápačských svetiel a technikami nočného potápania, ako je navigácia, komunikácia, kontrola vztlaku a interakcia s nočným vodným životom, si potápač bude môcť užiť nočné potápanie s maximálnou bezpečnosťou.

Podmienky účasti na kurze:

 • Minimálny vek 18 rokov, 10 rokov s písomným súhlasom rodičov
 • Certifikát SDI Open Water Scuba Diver, Junior SDI Open Water Scuba Diver alebo ekvivalent
 • Vyhlásenie o zdravotnom stave

Certifikácia SDI Night/Limited Visibility Diver sa tiež počíta do jedného špeciálneho hodnotenia, aby sa dosiahol program SDI Advanced Diver Development Program

Cena: 160E

V cene je zahrnuté:

 • služby SDI inštruktora
 • plnenie potápačských fliaš
 • učebné materiály, pomôcky
 • registrácia, plastová certifikačná kartička s celoživotnou licenciou na potápanie platnou po celom svete

V cene nie je zahrnuté:

 • tlačená verzia učebnice - je možné zakúpiť si v našom potápačskom centre
 • e-learning kód na online vzdelávanie teórie
 • doprava
 • vstup


SDI Underwater Navigation

Potápači sú intenzívne fascinovaní navigáciou... Umožňuje im to vrátiť sa späť na špeciálne miesto objavené pri predchádzajúcom ponore. Používajú triky a techniky navigácie, aby našli ideálny výstupný bod na konci ponoru bez potreby nepríjemného plávania na hladine. Váš špeciálny kurz podvodnej navigácie SDI vám pomôže prekonať prekážky, ktoré sú vlastné pri hľadaní cesty pod vodou. Dozviete sa, aká ľahká a jednoduchá môže byť navigácia a ako vám pomôže nad aj pod povrchom. Počas tohto kurzu preskúmate prírodné pomôcky, ako sú pieskové vlnky alebo útesové útvary, ktoré dokážu presne predpovedať vašu trasu. Nástroje, ako sú mechanické alebo digitálne kompasy, sú pre začiatočníkov prekvapujúcou výzvou, ale my vám pomôžeme túto výzvu rozlúštiť a naučiť praktické zručnosti a techniky, ktoré budete potrebovať na ich efektívne používanie.

Tento kurz je navrhnutý tak, aby študentom poskytol lepšie pochopenie a skúsenosti s tým, ako správne navigovať pod vodou pomocou prirodzenej aj kompasovej navigácie.

Podmienky účasti na kurze:

 • Minimálny vek 18 rokov, 10 rokov s písomným súhlasom rodičov
 • Certifikát SDI Open Water Scuba Diver, Junior SDI Open Water Scuba Diver alebo ekvivalent
 • Vyhlásenie o zdravotnom stave

Certifikácia SDI Unterwater Navigation sa tiež počíta do jedného špeciálneho hodnotenia, aby sa dosiahol program SDI Advanced Diver Development Program

Minimálne požiadavky SDI Deep Diver:

 • Uspokojivo dokončite SDI Unterwater Navigation Knowledge Quests s úspešným skóre 80%, po ktorom nasleduje 100% náprava inštruktorom
 • Efektívne dokončite všetky požiadavky na otvorenú vodu
 • Preukážte zrelý a zdravý úsudok o plánovaní a realizácii potápania

Cena: 160E

V cene je zahrnuté:

 • služby SDI inštruktora
 • plnenie potápačských fliaš
 • učebné materiály, pomôcky
 • registrácia, plastová certifikačná kartička s celoživotnou licenciou na potápanie platnou po celom svete

V cene nie je zahrnuté:

 • tlačená verzia učebnice - je možné zakúpiť si v našom potápačskom centre
 • e-learning kód na online vzdelávanie teórie
 • doprava
 • vstup


SDI Full Face Mask Diver

Potápači často potrebujú alebo chcú efektívne komunikovať pod vodou. Kurz celotvárovej masky SDI je ideálnym východiskovým bodom. Potápanie s celotvárovou maskou umožňuje potápačovi relaxovať a užívať si potápanie, pričom sa nemusí starať o udržanie regulátora druhého stupňa v ústach. Okrem toho celotvárová maska pomôže izolovať potápača od studenovodného prostredia.

Podmienky účasti na kurze:

 • Minimálny vek 18 rokov, 10 rokov s písomným súhlasom rodičov5
 • Certifikát SDI Open Water Scuba Diver alebo ekvivalent
 • Vyhlásenie o zdravotnom stave

Certifikácia SDI Unterwater Navigation sa tiež počíta do jedného špeciálneho hodnotenia, aby sa dosiahol program SDI Advanced Diver Development Program

Cena: 300E

V cene je zahrnuté:

 • služby SDI inštruktora
 • plnenie potápačských fliaš
 • učebné materiály, pomôcky
 • registrácia, plastová certifikačná kartička s celoživotnou licenciou na potápanie platnou po celom sveteFRTI kurz CPR, AED, prvá pomoc a O2 Provider  

Tento kurz je kardio-pľúcna resuscitácia (CPR), prvá pomoc a automatizované použitie externého defibrilátora (AED) kombinované do jedného programu. Je navrhnutý tak, aby učil techniky podávania CPR, prvej pomoci a využívania AED v núdzových situáciách týkajúcich sa dojčiat, detí a dospelých.

Komponenty CPR a AED pokrývajú poznatky potrebné na riešenie jednej z najväčších príčin smrti na svete. Zásah s týmito vedomosťami môže zachrániť život. Program prvej pomoci skúma bežné techniky na liečbu vážnych núdzových situácií, ako aj menej závažných, bežnejších problémov.

Kurz výučby núdzového podávania kyslíka (O2 Provider). Tento program zahŕňa zariadenia a postupy na podávanie kyslíka ako núdzový postup pri potápačských nehodách. Výber a použitie zariadenia pre núdzové situácie v prípade dekompresných chorôb sú podrobne popísané praktickými komponentmi na výcvik dobre vycvičeného záchranára.

Kurz je povinnou súčasťou vyšších kvalifikačných stupňov potápania ako sú Rescue Diver, Master Scuba Diver, Divemaster a všetkých inštruktorských stupňov potápania.

Podmienky účasti na kurze:

 • Minimálny vek 18 rokov, 10 rokov s písomným súhlasom rodičov

Cena: 160E

V cene je zahrnuté:

 • služby FRTI inštruktora
 • učebné materiály, pomôcky
 • registrácia, plastová certifikačná kartička celosvetovo platná

Poznámka: Certifikát je platný 2 roky a je potrebné ho obnoviť

V cene nie je zahrnuté:

 • tlačená verzia učebnice - je možné zakúpiť si v našom potápačskom centre
 • e-learning kód na online vzdelávanie teórie
 • doprava
 • vstup


Online rezervácia

Zarezervujete si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.