Školiaca činnosť

Školiaca činnosť     

-Niekolko rokov na Slovensku organizujeme školenia, kurzy, obsluhy vysokotlakových kompresorov. Tento kurz je akreditovaný a jednen s najúspešnejších. Prešlo ním cez vyše 90 absolventov. Pravidelne školíme zamestnancov policajného zboru MV SR. 
-Aktivne sa zapájame do vzdelávacieho programu pre školy a mládež.