ŠÍPKA SMEROVÁ Halcyon

Smerová značka používaná na signalizáciu smeru k najbližšiemu východu.

Smerová značka používaná na signalizáciu smeru k najbližšiemu východu. Tento východ nie je nevyhnutne bezpečný, pokiaľ ho tím neoverí. V značke sú k dispozícii dva otvory na pripevnenie značky k čiare. Čiarové šípky sa používajú aj v scenári chýbajúceho potápača. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte inštruktora jaskynného potápania v stave aktívneho vyučovania.

2,40 €