REGULÁTOR R1 REC1 SADA 3 TECLINE

Regulátor R1 REC1 sada 3

Jednoduchá a spoľahlivá piestová automatika s octopusom, manometrom, hĺbkomerom a kompasom.

Certifikácia EN250.

Jednoduchá piestová automatika na bezpečné potápanie v teplých vodách alebo do škôl potápania.

Certifikácia EN250.

1.st. - R1 - piestový - výstupy: 4 LP, 1 HP, maximálny prevádzkový tlak 300 bar, max. prietok pri 20 MPa: 3823 l/min, hmotnosť 515 g.

2.st. - REC1 - nevyvážený stupeň, hladké ovládanie Venturiho efektu, bez nastavovania dýchacieho odporu, max. prietok pri tlaku 20 MPa: 935 l/min, materiál: polyamid, hmotnosť 195 g. LP hadica Proflex v dĺžke 70 cm.

2.st. - REC1 OCTO - nevyvážený stupeň, hladké ovládanie Venturiho efektu, bez nastavovania dýchacieho odporu, max. prietok pri tlaku 20 MPa: 935 l/min, materiál: polyamid, hmotnosť 195 g. LP hadica žltý Proflex v dĺžke 90 cm.

Konzola Combo III mini 400 bar s hadicou a krytom (manometer + hĺbkomer + kompas).

Súprava vhodná na použitie s nitroxom do 40%.

Automatika dodávaná v červenej taške na automatiku.

506,00 €