I. STUPEŇ R1 PRE PIESTOVÝ

Klasický nevyvážený piestový prvý stupeň.

Certifikácia EN250.

Klasický nevyvážený piestový prvý stupeň na bezpečné potápanie v teplých vodách.

Výstupy: 4 LP, 1 HP, maximálny prevádzkový tlak 300 bar, max. prietok pri 20 MPa: 3823 l/min, hmotnosť 515 g

Stredotlak: 8,5 bar

Certifikácia EN250.

CE1463

Zaregistrujte si svoju automatiku a predĺžte si záruku na 10 rokov!

Podmienky:

1. Nákup od registrovaného dílera TECLINE,

2. Registrácia v tecline support system-e,

3. Správne vypísaná záručná knižka,

4. Servis automatiky min. 1x ročne v autorizovanom servise TECLINE/Scubatech.

Záruka nevratne zaniká v prípade:

1. Akékoľvek manipulácia, opravy, úpravy vykonané neautorizovanou osobou,

2. Nesprávne použitie regulátora (v rozpore s pravidlami popísanými v uživat. príručke)

3. Mechanické poškodenie

Viac info na https://support.teclinediving.eu/

TECLINE by Scubatech

106,00 €