Kategórie -Sútažiaci

29.09.2022

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL POTÁPAČSKÝCH FILMOV
Vysoké Tatry 29.9. - 2.10.2022

Zloženie organizačného výboru festivalu, zlloženie poroty festivalu a organizátor festivalu

Organizačný výbor festivalu

Michal Prochazka / riaditel festivalu MFPF
Pavol Svitanek / predseda organizačného výboru

Marián Šturcel / tajomník
Ján Klukošovsky / technicky námestnik festivalu
Ladislav Dzivjak / fotografická časť festivalu, výstava fotografií
Martina Petránová / PR
Peter Spitzkof / sprava Tanapu, organizátor Čisté vody
Pavol Kráľ / Čisté vody – koordinátor
Tomáš Svitanek / technické zabezpečenie

Porota festivalu

Fotografia:
Ladislav Dziviak / predseda poroty / Slovenbská republika
Milan Czapay / Nemecko
Bohumil Kračmár / Česká republika

Film:
Štefan Baroš / predseda poroty / Slovenbská republika
Dodo šimončič / Slovenbská republika
Martin Kákoš / Slovenbská republika

Organizátor festivalu

Potápačský klub Vodnár
Námestie sv. Egídia 3/5
058 01 Poprad, Slovakia
mfpf.eu@gmail.com

PROGRAM FESTIVALU

 • Na stiahnutie (PDF)

TLAČOVÁ SPRÁVA

 • Na stiahnutie (PDF)

AKCIA ČISTÉ VODY

 • Akcia čisté vody
 • Potápačské lokality
 • Registrácia účastníkov
 • Dôležité informácie

PROPOZÍCIE FESTIVALU

HISTÓRIA FESTIVALU

ORGANIZÁCIA FESTIVALU

AKCIA ČISTÉ VODY 29.ročník sprievodnej akcie festivalu MFPF
Vysoké Tatry 30.9.2022

Akcia je dobrovoľnou súčasťou MFPF, počas ktorej potápači s použitím vlastného potápačského výstroja čistia dná vybraných jazier od odpadkov po turistickej sezóne.

INFORMÁCIE K AKCII

Registrácia účastníkov a výber lokalít

V hoteli Panoráma na Štrbskom Plese:
29.9.2022 od 17:00 do 20:00 hod
30.9.2022 od 7:00 do 8:00 hod

UPOZORNENIE: Jednotlivé tatranské plesá budú prideľované potápačom len pri osobnej registrácii podľa ich vlastného záujmu, až do naplnenia povolených počtov, stanovených na jednotlivé lokality. Rezervácia lokality vopred nie je možná.

Otvorenie akcie Čisté vody

dňa 30.9.2022 o 8:30 v hoteli Panoráma na Štrbskom Plese

Doprava na lokality

Vlastnými autami podľa pokynov vedúcich pre jednotlivé lokality. Vedúci budú predstavení na otvorení akcie.

Organizátor akcie

Správa TANAP-u Tatranská Lomnica

Spolupracujú

Potápačská škola TECHNICAL DIVING Spišská Nová Ves
Potápačská škola LE DIVERS, Levoča
Nemocnica Košice Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica
Potápačský klub Vodnár, Poprad

Info

Ing. Peter Spitzkopf
+421 903 548 209
peter.spizkopf@lesytanap.sk

Dôležité informácie

 • Potápanie je prístupné len organizovaným potápačom a je dobrovoľné. Organizačný výbor nezodpovedá za technické vybavenie, zdravotný stav, ani odbornú zdatnosť jednotlivých potápačov. Účastníci sa zúčastňujú ponorov na vlastné riziko, o čom musia vlastnoručne podpísať prehlásenie.
 • POZOR! Všetky lokality sa nachádzajú v horskom dekompresnom režime.
 • V prípade nepriaznivého počasia si organizačný výbor vyhradzuje právo čistenie na jednotlivých lokalitách zrušiť.
 • Svojvoľná zmena pridelených lokalít nie je možná!
 • Vrecia na čistenie budú prideľovať vedúci jednotlivých skupín priamo na lokalitách.
 • Na lesných cestách na Velické a Popradské pleso je autodoprava regulovaná. Vjazd vám zabezpečia vedúci jednotlivých lokalít.
 • Vybrané plesá sú súčasťou národných prírodných rezervácií TANAP-u, preto prosíme o maximálnu ohľaduplnosť, či už pod alebo nad vodnou hladinou.
 • Rešpektujte pokyny zamestnancov Správy TANAP-u, lesnej stráže a stráže ochrany prírody!
 • Pripomíname, že akcia bude, tak ako po minulé roky, vyhodnotená a najaktívnejší čistič (čističi) odmenený (í).

Ďakujeme za vašu ochotu pomôcť čistote vôd, prajeme vám príjemný pobyt v lone tatranskej prírody a skvelý potápačský zážitok.

OCENENIA FESTIVALUFILM

CENA POROTY FESTIVALU MFPF:

Claudia Schmitt / The Origin – Life around the Hotspring / Počiatok – Život v okolí horúcich prameňov

CENA RIADITEĽA FESTIVALU:

Pavol Kráľ / Jarné štrkoviská

MAJSTER SLOVENSKA – CENA PREZIDENTA ZVÄZU POTÁPAČOV SLOVENSKA

Poseidon Studion / Vtáči ostrov

3. miesto

Roy Davidson / Sea of Colour ( More farieb )

2. miesto

Jose Carlos Rando / Lara Batangas Philippines

1. miesto

Poseidon Studio / Vtáči ostrov

GRAND PRIX

Florian Guthknecht / The coral fighters of the carribean ( Koraloví bojovníci z Karibiku )

FOTOGRAFIA

Súťažné kategórie

A – sladká voda
B – slaná voda
C – čiernobiela fotografia
D – kreatívna fotografia
E – autorské portfólio (jedna séria 3 fotografií, ktorá musí obsahovať snímky: 1. makro, 2. širokouhlá, 3. voľná téma)
F – amatérska fotografia (pre amatérov, ktorí nesúťažia v kategórii A-E)
Súťažné fotografie nesmú byť použité vo viacerých kategóriách.

Kategória A

 1. A2 Peter Borsch
 2. A2 (R2) Alessandro Giannaconi
 3. A2 Benc Milan
 4. A3 Claudio Zori

A – 1st place

A – 2nd place

A – 3rd place

Kategória B

 1. B2 Schultes Peter
 2. B1 Alessandro Giannaconi
 3. B1 Peneau Cedric
 4. B3 Michele Solca

B – 1st place

B – 2nd place

B – 3rd place

Kategória C

 1. C1 Lorincz Ferenc
 2. C1 Peneau Cedric
 3. C1 Franco Tulli
 4. C2 Peter Borsch

C – 1st place

C – 2nd place

C – 3rd place

Kategória D

 1. D3 Peter Borsch
 2. D3 Massimo Giorgetta
 3. D1 Peter Borsch
 4. D3 Schultes Peter

D – 1st place

D – 2nd place

D – 3rd place

Kategória E

 1. E6 Claudio Zori
 2. E13 Peter Borsch
 3. E9 Lorincz Ferenc
 4. E11 Michele Solca

E – 1st place – foto 1

E – 1st place – foto 2

E – 1st place – foto 3

E – 2nd place – foto 1

Kategória F

Iba dvaja súťažiaci. V prípade hodnotenia su na prvých troch miestach fotografie v poradi:

 1. F3 Kanka Martin
 2. F2 Kanka Martin
 3. F1 Kanka Martrin

F – 1st place

F – 2nd place

F – 3rd place